จังหวัดหนองคาย เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 จังหวัดหนองคาย และเปิดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2565จังหวัดหนองคาย

จังหวัดหนองคาย เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 จังหวัดหนองคาย และเปิดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2565จังหวัดหนองคาย

 


เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (29 ธันวาคม 2565) ที่บริเวณลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 จังหวัดหนองคาย และเปิดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2565 จังหวัดหนองคาย พร้อมปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
สืบเนื่องจากศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดหนองคายได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 จังหวัดหนองคายขึ้น ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 4 เพื่อเป็นศูนย์อำนวยการและประสานงานร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 – วันที่ 4 มกราคม 2566 โดยมีเป้าหมายในการลดจำนวนอุบัติเหตุทางถนน จำนวนผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา
อีกทั้งวันที่ 26 ธันวาคม ของทุกปี ยังเป็นวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ เพื่อเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์ธรณีพิบัติที่สร้างความเสียหายแก่ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติจำนวนมาก จังหวัดหนองคาย จึงได้จัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ เพื่อจุดมุ่งหมายในการลดความสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินจากภัยพิบัติทุกประเภทอีกด้วย.

แสดงความคิดเห็น