โคราชเมืองหลวงมันสำปะหลัง รับอานิสงส์จีนผ่อนคลายโควิดราคาพุ่ง กก. 3 บาท บางรายเคราะห์ซ้ำกรรมซัดเจออุทกภัย โรคระบาด ผลผลิตลด 20-30 %

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 11 มกราคม นายธีระ เอื้ออภิธร นายกสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยการปลูกมันสำปะหลังใน จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นเมืองหลวงมันสำปะหลัง โดยมีพื้นที่ปลูก 1.6 ล้านไร่ ผลผลิต 6 ล้านตันต่อปี ภาพรวมการส่งออกฤดูกาลผลิตปีที่ผ่านมาค่อนข้างดี สถานะขณะนี้กิโลกรัมละ 3 บาท สร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรเร่งเก็บเกี่ยวหัวมันอ่อนที่มีอายุ 6-8 เดือนหรือต่ำกว่า 10 เดือน มาขายก่อน เกรงราคาจะกลับมาตกต่ำอีก ทำให้คุณภาพเปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเกณฑ์มาตรฐานส่งผลให้ขายไม่ได้ราคา รวมทั้งต้นกล้าท่อนพันธุ์ที่เกิดจากหัวมันยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่มีความอ่อนแอไม่แข็งแรงผลผลิตลดลงประกอบกับโรงงานแป้งขับเคลื่อนการผลิตเพียง 50 %

ทั้งนี้ผลผลิตเข้าสู่ตลาดไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากผลกระทบจากฝนตกต่อเนื่อง หลายพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมทำให้หัวมันเน่าตาย ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เพาะปลูก 1.2 ล้านไร่ เสียหายสิ้นเชิงกว่า 9 แสนไร่ ซึ่งพื้นที่ขังน้ำทำให้ได้ผลผลิตต่ำจำนวนมาก รวมทั้งโรคระบาดและแมลงศัตรูพืชโดยเฉพาะโรคพุ่มแจ้และโรคไวรัสใบด่าง ส่งผลให้ผลผลิตของเกษตรกรลดลงถึงร้อยละ 20-30 หากไม่ดำเนินการป้องกันแก้ไข ผลกระทบอาจรุนแรงขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอน

สถานการณ์ปัจจุบันปริมาณมันสำปะหลังไม่เพียงพอต่อความต้องการส่วนหนึ่งมีปัจจัยมาจากประเทศจีนต้องการแอลกอฮอล์ทางการแพทย์เพิ่มมากขึ้น เพื่อใช้รับมือกับการระบาดของโควิด จึงต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ในขณะที่เกษตรกรไทยยังมีผลผลิตต่อไร่ที่ต่ำ ขอให้รัฐบาลส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรผู้ปลูกอย่างยั่งยืน โดยสร้างการรับรู้ทำความเข้าใจความต้องการของตลาด พัฒนาผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้นอันจะส่งผลให้ต้นทุนต่ำลง พัฒนาใช้เครื่องจักรในการเพาะปลูก ดูแลและเก็บเกี่ยว ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีความเข้มแข็งในการพยุงราคาหัวมันไม่ให้ตกต่ำเกินความเป็นจริงและควรกำหนดมาตรการเสริมเพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพราคาให้เกิดความเหมาะสมทั้งระบบเพื่อให้เกษตรกรเกิดความมั่นใจ

แสดงความคิดเห็น