รถไฟฟ้ารางเบาขอนแก่นคืบหน้า 5 เทศบาลจังหวัดขอนแก่นตั้ง บ.ขอนแก่นทรานซิทซิสเต็ม

ในวันที่ 24 มีนาคม 2560 มีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทของ 5 เทศบาล ได้แก่ เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลเมืองศิลา เทศบาลตำบลเมืองเก่า เทศบาลตำบลสำราญ และเทศบาลตำบลท่าพระ ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

จุดประสงค์เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการขับเคลื่อนโครงการ ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะระบบรางเบา (LRT) จังหวัดขอนแก่น

ได้รับการอนุมัติจัดตั้งบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 จากรัฐบาล โดย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ พ.ร.บ.เทศบาลฯ ประกาศบังคับใช้


โปรดติดตามอ่านรายละเอียดในอีสานบิซวีค ปักษ์หลัง มีนาคม 2560

Facebook Comments