ชู “ขอนแก่นสมาร์ทซิตี้” โมเดลสตาร์อัพไทยแลนด์2017

 

ขอนแก่นแสดงพลังประสานทุกภาคส่วน ชู “สมาร์ทซิตี้” เมืองอัจฉริยะสู่มหานครเต็มรูปแบบด้วยศักยภาพการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค การคมนาคมขนส่ง การกระจายสินค้าและการใช้เทคโนโลยีใหม่ พร้อมเป็นโมเดล ในงาน“สตาร์ทอัพ ไทยแลนด์ 2017”สนองนโยบายรัฐบาล

 

ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะผอ.สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ในปี 2017 นี้ ทางสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KHON KAEN SCIENCE PARK) ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยประสานงานในพื้นที่เพื่อจัดงาน“Startup Thailand 2017 ภูมิภาค จ.ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 9 – 10 มิ.ย. ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้แนวคิดแม่โขงคอนเนค (Mae Khong Connect)

“เราชูเรื่องของขอนแก่นสมาร์ทซิตี้ หรือเมืองอัจฉริยะที่สามารถรับรองการเป็นจุดศูนย์กลางของภูมิภาคในลุ่มแม่น้ำโขง”ศ.ดร.ศุภชัยกล่าวและว่า

เมืองศูนย์กลาง

ทั้งนี้เนื่องจากขอนแก่นมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางหลายๆด้านในภาคอีสาน อาทิ ศูนย์กลางทางการแพทย์ ศูนย์กลางทางการศึกษา และเอกชนจำนวน ศูนย์กลางทางการขนส่งและโลจิสติกส์ ศูนย์กลางการประชุมและการท่องเที่ยว

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยม.ขอนแก่น กล่าวว่า จากความพร้อมด้านทำเลที่ตั้งและการคมนาคมขนส่งส่งผลให้จ.ขอนแก่น มีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้าระดับภูมิภาค จะดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนด้านอุตสาหกรรมในจังหวัด โดยเน้นเทคโนโลยีเพื่อ Smart mobility คือ การขนส่ง Smart health คือ การดูแลสุขภาพ หรือการเข้าถึงการรักษา Smart farm ซึ่งเกี่ยวกับเทคโนโลยีและการบริการจัดการด้านอาหารและการเกษตร

“การเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้เป็นการแสดงพลังความร่วมมือทั้งภาครัฐ สถาบันการศึกษาและเอกชน ที่จะยกระดับเมืองแห่งนี้ให้กลายเป็นมหานครขอนแก่นอย่างเต็มรูปแบบ”ศ.ดร.ศุภชัยกล่าวและว่า

พลังสามัคคี

ขณะเดียวกันยังมีหน่วยงานพันธมิตรอื่นๆได้แก่ จ.ขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาขอนแก่น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หอการค้าจ.ขอนแก่น สภาอุตสาหกรรมจ.ขอนแก่น สมาคมซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มเอกชนขอนแก่นพัฒนาเมือง กลุ่ม Jump space เป็นต้น

ศ.ดร.ศุภชัยกล่าวอีกว่า ภายในงานมีการจัดแสดงบูธของสตาร์ทอัพแนวหน้าของเมืองไทยและสตาร์ทอัพในพื้นที่ ที่มาพร้อมกันกับบริการของหน่วยงานรัฐที่สนับสนุนให้เกิดระบบนิเวศนวัตกรรม (Innovation Ecosystem) อาทิ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ม.มหาสารคาม ม.อุบลราชธานี ม.เทคโนโลยีสุรนารี อีกทั้งยังมีเวทีเสวนาและบรรยายเกี่ยวกับการสร้างสตาร์ทอัพจากวิทยากรต่างประเทศ

พร้อมด้วยกับเสวนาเรื่อง ขอนแก่นโมเดล: Startup กับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจากหน่วยงานผู้ผลักดันขอนแก่นสมาร์ทซิตี้ ในส่วนของนักศึกษาผู้มีไอเดียใหม่ๆในการทำธุรกิจงานนี้ยังเปิดเวทีให้ประกวดนำเสนอไอเดีย (Pitching) ชิงเงินรางวัลกว่าล้านบาทเพื่อต่อยอดธุรกิจ

…………………..

ปล.รายละเอียดติดตามใน นสพ.อีสานบิซวีค ฉ.203 ปักษ์แรก มิ.ย. 60

Facebook Comments