เปิดทดลองใช้อุโมงค์ทางลอดหนองไผ่ 19 มิ.ย. นี้

แหล่งข่าวรายงานว่าวันที่ 19 มิ.ย. 60 เวลา 13.00 น. อุโมงค์ทางลอดแห่งที่ 2 จังวหัดขอนแก่นบริเวณจุดตัดทางรถไฟกับถนน สาย ขก.1027 บ้านหนองไผ่ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตามนโยบาลของรัฐบาล ที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ เพิ่มความสะดวกในการเดินทาง ลดอุบัติเหตุ แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณจุดตัดทางรถไฟได้อย่างยั่งยืน จะเปิดทดลองวิ่ง

อุโมงค์ดังกล่าวมีขนาด 2 ช่องจราจรมีแผงกั้นคอนกรีตแบ่งช่องจราจร ความยาว 810 ม. ความกว้างอุโมงค์ 11.0 ม. ผิวจราจรรวมไหล่ทางกว้างช่องละ 4.30 ม. ทางเท้ากว้างข้างละ 0.90 ม. ความสูงอุโมงค์ 5.50 ม.

มีถนนเชื่อมต่ออุโมงค์กับถนนเดิมเป็นถนน 2 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 ม. และมีช่องจราจรสำหรับกลับรถบริเวณหลังคาอุโมงค์ทั้ง 2 ฝั่ง รวมความยาวถนนทั้งส่วนนอกอุโมงค์และในอุโมงค์ 2,125 เมตร

นอกจากนี้ในโครงการเดียวกันยังมีการก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามทางรถไฟ 1 แห่ง งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำในอุโมงค์ 4 เครื่อง พร้อมระบบควบคุมอัตโนมัติ และระบบไฟฟ้าสำรอง งานระบบดับเพลิงในอุโมงค์ และงานไฟฟ้าแสงสว่างตลอดช่วงอุโมงค์

Facebook Comments