ชาวขอนแก่นโอดทางลอดอุโมงค์หนองไผ่-โกทา ผิวถนนเป็นคลื่น เหน็บแรง “อุโมงค์ลอดทางรถไฟหรือทางไปนา”

แหล่งข่าวรายงานว่า วันที่ 19 มิ.ย. 60 เฟสบุ๊คของประชาชนจังหวัดขอนแก่นชื่อ Putsajiga Laythee ได้เดินทางไปทดลองใช้อุโมงค์ทางลอดแห่งที่ของจังหวัดขอนแก่นที่เชื่อมพื้นที่หมู่บ้านหนองไผ่ถึงโกทา ซึ่งเป็นจัดตัดทางรถไฟที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ปรากฎว่าตลอดเส้นทางที่ทดลองใช้ผิวถนนเป็นคลื่นไม่เรียบ จึงเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุ พร้อมกับระบุคำอธิบายในคลิปวีดีโอว่า “อุโมงค์ลอดทางรถไฟหรือทางไปนา”

Facebook Comments