โรงแรมพูลแมน ขอนแก่นฯ คว้ารางวัลการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ผสานงานดอกไม้สดและใบตอง ประจำปี 2560 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

โรงแรมพูลแมน ขอนแก่นฯ คว้ารางวัลการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ผสานงานดอกไม้สดและใบตอง ประจำปี 2560 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

 

เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด เข้าร่วมการแข่งขันแกะสลักผัก-ผลไม้ ผสานงานดอกไม้สดและใบตอง ครั้งที่ ๑๙  ในหัวข้อ “เฉลิมทศวรรษพระราชปณิธานสานฝันศิลป์ นวมินทรามหาราชินีจักรีพิภพ ” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 85 พรรษา ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน

โดยผลของการแข่งขันครั้งนี้ ทีมของโรงแรมพูลแมน ขอนแก่นฯ คว้ารางวัลชมเชย จากผู้เข้าร่วมมืออาชีพกว่า 25 ทีม ซึ่งคอนเซปท์ในการออกแบบคือการนำพระราชปณิธาน และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มาสื่อสารผ่านผลงานแกะสลักผักผลไม้ผสานงานดอกไม้สดและใบตอง โดยการร่วมมือของตัวแทนพนักงานทุกฝ่ายของโรงแรมฯ ทั้งแผนกออกแบบ พ่อครัว แม่บ้าน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในความภาคภูมิใจของทางพนักงานและผู้บริหารโรงแรมฯ ทุกคน

Facebook Comments