ขอนแก่นเร่งสรุป EIA รถไฟฟ้ารางเบา

วันที่ 19 ก.ย. 60 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม (สนข.) นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาล นายยินชัย อานันทนสกุล ผอ.สำนักการช่าง นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย บริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองจำกัด และตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่น  (โครงการระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้ารางเบา LRT) ถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยเรื่องที่พิจารณา ได้แก่

0262

-ร่างรายงานการศึกษาความเหมาะสมวิศวกรรม และออกแบบรายละเอียด โครงการระบบขนส่งมวลรถไฟฟ้ารางเบาเส้นทางนำร่อง 1 เส้นทาง สายเหนือ-ใต้ สำราญ-ท่าพระ ระยะทางที่ศึกษา 22.8 กิโลเมตร ร่างแบบรายละเอียด (Detail Design) ของระบบขนส่งสาธารณะเมืองขอนแก่น

-ร่างเอกสารประมาณราคาก่อสร้างและค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเบื้องต้นและร่างเอกสารประกวดราคา ร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment,EIA) รายงานฉบับสมบูรณ์

-แผนการพัฒนาพื้นที่โดยรอบพื้นที่สถานีหรือจุดจอด Transit Oriented Development (TOD) และพื้นที่ต่อเนื่องในเมืองขอนแก่น รายงานฉบับสมบูรณ์แผนการจัดระบบการจราจรในพื้นที่โดยรอบพื้นที่สถานีหรือจุดจอด (TOD) และพื้นที่ต่อเนื่องในเมืองขอนแก่น และร่างรายงานการศึกษาความเหมาะสมเศรษฐกิจ และการบริหารโครงการ(ฉบับปรับปรุง)

ทั้งนี้ในที่ประชุมได้สรุปผลคือ มติที่ประชุมเห็นชอบตามรายงานที่เสนอ และมีข้อเสนอแนะเพื่อไปปรับรายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อไป หากมีความคืบหน้าประการใด ทางเทศบาลนครขอนแก่นจะรายงานให้ทราบในครั้งต่อไป

0264

ขอบคุณภาพและข่าว

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

Facebook Comments