“แอร์เอเชีย” ปรับแผนบิน ขอนแก่น-ภูเก็ต-หาดใหญ่ เที่ยวแรก 22 ธ.ค. 60

ตารางบิน :

เที่ยวบิน FD3601 ภูเก็ต -ขอนแก่น ออกเวลา 08:45 น. ถึงเวลา10:40 น.(จันทร์ พุธ ศุกร์ อาทิตย์)

เที่ยวบิน FD3602 ขอนแก่น –ภูเก็ต ออกเวลา 11:10 น. ถึงเวลา 12:50 น.(จันทร์ พุธ ศุกร์ อาทิตย์)

โดยจะบินสลับกับเส้นทางหาดใหญ่ บิน จาก 7 เที่ยวเป็น 3 เที่ยวบิน ต่อสัปดาห์

เที่ยวบิน FD3501ขอนแก่น –หาดใหญ่ออกเวลา 08:45 น. ถึงเวลา10:35 น.(อังคาร พฤหัส เสาร์)

เที่ยวบิน FD3502 หาดใหญ่ -ขอนแก่น ออกเวลา 11:05 น. ถึงเวลา 12:50 น.(อังคาร พฤหัส เสาร์)

Facebook Comments