นายกฯ นครขอนแก่น นำประชุมเตรียมแปลงโฉมแบงค์ชาติเดิมสู่ Creative Space กลางเมือง

นายกฯ นครขอนแก่น นำประชุมเตรียมปรับปรุงแบงค์ชาติเดิมให้เป็น Creative Space กลางเมือง

         วันพุธที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 15.00 น. ห้องประชุมพระยากุมภัณฑ์ สำนักการช่าง นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานการประชุมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารที่ทำการธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เดิม) ให้กลายพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นการพัฒนาพื้นที่ใจกลางเมืองสู่ Creative Space โดยแต่งตั้งคณะทำงานของเทศบาลนครขอนแก่นร่วมกับทีมงานจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทำเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อออกแบบพื้นที่สร้างสรรค์ สู่การใช้ประโยชน์สาธารณะ

 

         สืบเนื่องจากกรมธนารักษ์ได้จัดทำโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุ โดยทำการปรับปรุงอาคารที่ทำการธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เดิม) เพื่อจัดสร้างพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณ์ไทย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ธนบัตร ครอบคลุมไปถึงแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน ไปถึงอนาคต โดยกรมธนารักษ์ตระหนักถึงความร่วมมือในการดำเนินการตามโครงการฯ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนในท้องถิ่น และแนวทางการพัฒนาขอนแก่นเป็น Smart City ทั้งนี้กรมธนารักษ์หวังว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะเป็น Creative Space แห่งใหม่ของจังหวัดขอนแก่น นอกจากจะเป็นการใช้อาคารที่ไม่ได้ใช้งานอย่างมีคุณค่าแล้ว ยังเป็นการฟื้นคืนความมีชีวิตชีวาของพื้นที่รอบด้าน ให้กลายเป็นที่สาธารณะที่ทุกคนมาใช้ประโยชน์ร่วมกันได้

Facebook Comments