แกนนำองค์กรชุมชนอีสานเหลียวหลังแลหน้า มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนมั่นคง พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

” ที่ผ่านมาเราพยายามยกระดับการทำมาหากิน มาเป็นการทำมาค้าขาย กระบวนการจัดการทำมาค้าขายในตำบล  และนำไปสู่การสร้างรายได้และใช้เรื่องเกษตรอินทรีย์ ร […]

แก้หนี้นอกระบบโดยองค์กรชุมชน ที่ตำบลโพนทอง

  แก้หนี้นอกระบบโดยองค์กรชุมชน ที่ตำบลโพนทอง รุ่งโรจน์ เพชระบูรณิน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) 9 ปี นับจากการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบล จั […]