“ฮักแพงแบ่งปัน ร่วมสานฝันสู่ชุมชนตำบลหนองไฮ”

โครงการบ้านพอเพียงชนบทเป็นของสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองไฮ อ

ตามไปเรียนรู้ ข้าวอินทรีย์วิถีพื้นถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ตำบลสะแกโพรง  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์ ประ

องค์กรชุมชนจับมือภาคีประกาศเจตนารมณ์ “ปี 2566 คนอำนาจเจริญทุกครอบครัวต้องมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง”  

        ขบวนองค์กรชุมชนอำนาจเจริญ ตั้งเป้าหมายสำรวจข้อม

คนตำบลประทัดบุ ผลิตข้าวอินทรีย์ วิถีที่ยั่งยืน คนผลิตปลอดภัย คนกินปลอดโรค

คนเราทำไมไม่อยากทำเกษตรอินทรีย์ ทั้งๆ ที่มันง่ายและปลอด

แกนนำองค์กรชุมชนอีสานเหลียวหลังแลหน้า มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนมั่นคง พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

” ที่ผ่านมาเราพยายามยกระดับการทำมาหากิน มาเป็นการ

แก้หนี้นอกระบบโดยองค์กรชุมชน ที่ตำบลโพนทอง

  แก้หนี้นอกระบบโดยองค์กรชุมชน ที่ตำบลโพนทอง รุ่งโ