จัดการขอนแก่นแบบขอนแก่น

บ้านใครๆ คนนั้นจัดการได้ดีที่สุด และเขาจะจัดการได้ดีที่

“ปลดปล่อยท้องถิ่น – ปลดปล่อยศักยภาพของประเทศ”

ประเทศไทยเราเสียโอกาสไปมากกับระบบที่จับเอาศักยภาพของคนแ