เป็นตาม่วน เทศกาลภาพยนตร์สั้น นครชัยบุรินทร์ กระตุ้นเศรษฐกิจอีสานตอนล่าง

เป็นตาม่วน เทศกาลภาพยนตร์สั้น นครชัยบุรินทร์ กระตุ้นเศรษฐกิจอีสานตอนล่าง

มทร.อีสาน เปิดตัว “เทศกาลภาพยนตร์สั้นนครชัยบุรินท

เทศกาล‘ลูกชิ้นยืนกิน’ปังจริง!! รฟท.เพิ่มรถ 7 ขบวนมุ่งสู่บุรีรัมย์หนุนท่องเที่ยว-กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น

เทศกาล‘ลูกชิ้นยืนกิน’ปังจริง!! รฟท.เพิ่มรถ 7 ขบวนมุ่งสู่บุรีรัมย์หนุนท่องเที่ยว-กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น

การรถไฟฯ พร้อมเปิดให้บริการขบวนรถโดยสาร 7 ขบวน อำนวยควา