สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันที่ 14 ส.ค. 64

เมืองขอนแก่น  16  ราย  ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง 1  ราย

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันที่ 13 ส.ค. 64

เมืองขอนแก่น  30  ราย  ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง 1  ราย

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันที่ 12 ส.ค. 64

เมืองขอนแก่น  23  ราย  ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง  7  ราย

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันที่ 11  ส.ค. 64

เมืองขอนแก่น  43  ราย  ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง  1ราย บ

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันที่ 10 ส.ค. 64

เมืองขอนแก่น  9 ราย   บ้านฝาง 1 ราย หนองเรือ 1 ราย   พล

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันที่ 8 ส.ค. 64

เมืองขอนแก่น  10 ราย  ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง 1  ราย บ