สถานการณ์โควิด19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. )  ประจำวันที่ 5    ก.ย. 2564

สถานการณ์โควิด19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. )  ประจำวันที่ 5   ก.ย. 2564

#โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+ 131  ราย  ผู้ป่วยสะสม 20,596 ราย

สถานการณ์โควิด19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. )  ประจำวันที่ 4  ก.ย. 2564

สถานการณ์โควิด19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. )  ประจำวันที่ 4  ก.ย. 2564

#โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+ 135  ราย  ผู้ป่วยสะสม 20,465 ราย

สถานการณ์โควิด19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. )  ประจำวันที่ 3  ก.ย. 2564

สถานการณ์โควิด19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. )  ประจำวันที่ 3  ก.ย. 2564

#โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+ 149  ราย  ผู้ป่วยสะสม 20,330 ราย

สถานการณ์โควิด19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. )  ประจำวันที่ 2  ก.ย. 2564

สถานการณ์โควิด19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. )  ประจำวันที่ 2  ก.ย. 2564

#โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+ 133  ราย  ผู้ป่วยสะสม 20,181 ราย

สถานการณ์โควิด19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. )  ประจำวันที่ 1  ก.ย. 2564

สถานการณ์โควิด19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. )  ประจำวันที่ 1  ก.ย. 2564

#โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+ 180  ราย  ผู้ป่วยสะสม 20,048 ราย

สถานการณ์โควิด19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. )  ประจำวันที่ 31  ส.ค. 2564

สถานการณ์โควิด19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. )  ประจำวันที่ 31  ส.ค. 2564

#โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+ 207  ราย  ผู้ป่วยสะสม 19,868 ราย

สถานการณ์โควิด19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. )  ประจำวันที่ 30  ส.ค. 2564

สถานการณ์โควิด19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. )  ประจำวันที่ 30  ส.ค. 2564

#โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+ 170  ราย  ผู้ป่วยสะสม 19,661 ราย

สถานการณ์โควิด19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. )  ประจำวันที่ 29 ส.ค. 2564

สถานการณ์โควิด19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. )  ประจำวันที่ 29 ส.ค. 2564

#โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+ 237 ราย  ผู้ป่วยสะสม 19,491 ราย

สถานการณ์โควิด19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. )  ประจำวันที่ 28 ส.ค. 2564

สถานการณ์โควิด19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. )  ประจำวันที่ 28 ส.ค. 2564

#โคราช ติดเชื้อเพิ่ม+ 355 ราย ผู้ป่วยสะสม 19,254 ราย เส

สถานการณ์โควิด19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. )  ประจำวันที่ 27 ส.ค. 2564

สถานการณ์โควิด19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. )  ประจำวันที่ 27 ส.ค. 2564

#โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+ 450 ราย  ผู้ป่วยสะสม 18,899 ราย