สถานการณ์โควิด19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. )  ประจำวันที่ 26  ส.ค. 2564

#โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+ 412 ราย  ผู้ป่วยสะสม 18,449  ราย

สถานการณ์โควิด19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. )  ประจำวันที่ 24 ส.ค. 2564

#โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+ 376  ราย  ผู้ป่วยสะสม 17,437  รา

สถานการณ์โควิด19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. )  ประจำวันที่ 23 ส.ค. 2564

#โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+ 401  ราย  ผู้ป่วยสะสม 17,061  รา

สถานการณ์โควิด19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. )  ประจำวันที่ 22 ส.ค. 2564

#โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+ 292  ราย  ผู้ป่วยสะสม 16,660  รา

สถานการณ์โควิด19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. )  ประจำวันที่ 21 ส.ค. 2564

#โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+ 454  ราย  ผู้ป่วยสะสม 16,368   ร

สถานการณ์โควิด19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. )  ประจำวันที่ 20 ส.ค. 2564

#โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+ 453  ราย  ผู้ป่วยสะสม 15,914   ร

สถานการณ์โควิด19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. )  ประจำวันที่ 19 ส.ค. 2564

#โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+ 396  ราย  ผู้ป่วยสะสม 15,461   ร

สถานการณ์โควิด19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. )  ประจำวันที่ 18  ส.ค. 2564

#โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+ 439 ราย  ผู้ป่วยสะสม 15,065    ร

สถานการณ์โควิด19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. )  ประจำวันที่ 16  ส.ค. 2564

#โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+ 450 ราย  ผู้ป่วยสะสม 14,094   รา

สถานการณ์โควิด19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. )  ประจำวันที่ 15 ส.ค. 2564

#โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+ 553 ราย  ผู้ป่วยสะสม 13,644   รา