สถานการณ์โควิด19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. )  ประจำวันที่ 14 ส.ค. 2564

#โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+ 313  ราย  ผู้ป่วยสะสม 13,091   ร

สถานการณ์โควิด19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. )  ประจำวันที่ 13 ส.ค. 2564

#โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+ 311 ราย  ผู้ป่วยสะสม 12,778   รา

สถานการณ์โควิด19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. )  ประจำวันที่ 12 ส.ค. 2564

  #โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+502 ราย  ผู้ป่วยสะสม 12,46

สถานการณ์โควิด19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. )  ประจำวันที่ 11 ส.ค. 2564

  #โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+562 ราย  ผู้ป่วยสะสม 11,96

สถานการณ์โควิด19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. )  ประจำวันที่ 10 ส.ค. 2564

  #โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+488 ราย  ผู้ป่วยสะสม 11,40

สถานการณ์โควิด19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. )  ประจำวันที่ 9 ส.ค. 2564

  #โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+562 ราย  ผู้ป่วยสะสม 10,91

สถานการณ์โควิด19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. )  ประจำวันที่ 8 ส.ค. 2564

#โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+237 ราย  ผู้ป่วยสะสม 10,353 ราย เ

สถานการณ์โควิด19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. )  ประจำวันที่ 7 ส.ค. 2564

  #โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+645 ราย  ผู้ป่วยสะสม 10,11

สถานการณ์โควิด19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. )  ประจำวันที่ 6 ส.ค. 2564

  #โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+562 ราย  ผู้ป่วยสะสม 9,417

สถานการณ์โควิด19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. )  ประจำวันที่ 5 ส.ค. 2564

  #โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+494 ราย  ผู้ป่วยสะสม 8,909