สถานการณ์โควิด19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. )  ประจำวันที่ 4 ส.ค. 2564

  #โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+545 ราย  ผู้ป่วยสะสม 8,415

สถานการณ์โควิด19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. )  ประจำวันที่ 3 ส.ค. 2564

  #โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+412 ราย  ผู้ป่วยสะสม 7,870

สถานการณ์โควิด19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. )  ประจำวันที่ 2 ส.ค. 2564

  #โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+407 ราย  ผู้ป่วยสะสม 7,458

สถานการณ์โควิด19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. )  ประจำวันที่ 1 ส.ค. 2564

  #โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+422 ราย  ผู้ป่วยสะสม 7,051

สถานการณ์โควิด19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. )  ประจำวันที่ 31  ก.ค. 64

  #โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+368 ราย  ผู้ป่วยสะสม 6,629

สถานการณ์โควิด19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. )  ประจำวันที่ 30  ก.ค. 64

  #โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+444 ราย  ผู้ป่วยสะสม 6,261

สรุปผู้ติดเชื้อโควิด 19 วันที่ 27 พ.ค. 64