การกักกันตัวแรงงานไทยที่เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงสูง

การกักกันตัวแรงงานไทยที่เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงสูง

ช่วงเวลานี้ยอดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 มีจำนวนเพิ่มสูงขึ

15ข้อปฎิบัติผีน้อยต้องรู้ท่านคือผู้กำหนดอนาคตการแพร่ระบาดโควิค-19

15ข้อปฎิบัติผีน้อยต้องรู้ท่านคือผู้กำหนดอนาคตการแพร่ระบาดโควิค-19

ผีน้อยผู้น่ารักต้องรู้ คำถาม : การกักกันตัว 14 วัน ที่ถ

แพทย์คลินิก โรงพยาบาลรัฐ หรือโรงพยาบาลเอกชนดีกว่า

แพทย์คลินิก โรงพยาบาลรัฐ หรือโรงพยาบาลเอกชนดีกว่า

เวลาเราเจ็บป่วย ไม่ว่าด้วยอาการอะไร อาการนั้นจะรุนแรงหร

ระบบสุขภาพกับการพัฒนาประเทศ

ระบบสุขภาพกับการพัฒนาประเทศ

ผมในฐานะหมอคนหนึ่งที่ให้การรักษาคนไข้มานานเกือบ 30 ปี แ

การแพทย์ฉุกเฉิน ทางรอด ที่น่าสนใจ

การแพทย์ฉุกเฉิน ทางรอด ที่น่าสนใจ

เนื่องด้วยได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมและเป็นวิทยากรในการปร

บัตรทองไทยมาได้ไกลถึงทุกวันนี้เพราะใคร?

บัตรทองไทยมาได้ไกลถึงทุกวันนี้เพราะใคร?

ผมพูดประเด็นนี้ก็เพราะว่าระบบหลักประกันสุขภาพไทยก้าวไกล

ผู้ป่วยแออัด รอนาน แก้ไขอย่างไร?

ผู้ป่วยแออัด รอนาน แก้ไขอย่างไร?

ปัญหาความแออัดของผู้ป่วยในโรงพยาบาลของรัฐทั้งผู้ป่วยนอก