ขอนแก่นเสริมศักยภาพผู้บริโภค-หน่วยงานรัฐ เฝ้าระวังจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพในระดับจังหวัด

เมื่อวันจันทร์ ที่  ๔  ธันวาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์เยาวชนจังหวัดขอนแก่น ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น  ทางสมาคมผู้บริโภคจังหวัด […]

ขอนแก่นเสริมศักยภาพผู้บริโภค-หน่วยงานรัฐ เฝ้าระวังจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพในระดับจังหวัด

เมื่อวันจันทร์ ที่  ๔  ธันวาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์เยาวชนจังหวัดขอนแก่น ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น  ทางสมาคมผู้บริโภคจังหวัด […]

ผู้ป่วยจะเข้าถึงยา ต้องให้ สปสช. จัดซื้อยา

“การจัดซื้อยา เป็นประเด็นหนึ่งในการแก้ไขกฎหมายบัตรทองที่ภาคประชาชนยังให้บทบาทของ สปสช.เป็นผู้จัดซื้อและเวชภัณฑ์ที่จำเป็น  เนื่องจากในอดีตมีผู้ป่ […]

ซื้อรถใหม่ป้านแดง พบความชำรุดบกพร่อง ปัญหาที่ผู้บริโภครอการแก้ไข ?

“ปัญหาที่ผู้บริโภคได้รับ อาจเกิดจากผู้ประกอบการต้องการแต่ผลกำไร จนไม่คำนึงถึงคุณภาพ และ มาตราฐาน ที่ผู้บริโภคควรได้รับ”   ในสภาวการณ์ […]

สิทธิมนุษยชน = สิทธิผู้บริโภค

                 โดย : จิระนันท์   พากเพียร อุปนายกสมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น                “ ขอความเป็นธรรมต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่อุท […]

ในปี 60 อย.จะเดินหน้ายกระดับคุ้มครองผู้บริโภค

             ฉบับนี้ขอนำสถานการณ์ปัญหาผู้บริโภคประจำปี 2559 มานำเสนอโดยทางคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน (คอบช.) จัดงานแถลง […]

ผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล หันกลับมาขายฉลากใบละ 100 บาท

หลังจากที่รัฐบาลประกาศให้ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาใบละ 80 บาทตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2559 หลังจากนั้นได้รับความร่วมมือจากผู้ค้าเป็นอย่างดี    จากกา […]

ปฏิรูปสื่อ ไม่มีอยู่จริง ?

ปฏิรูปสื่อ ไม่มีอยู่จริง ? หมายเหตุ : การปฏิรูปสื่อในสังคมไทย เคยเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว คือการปฏิรูปคลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโ […]

ปัญหาผู้บริโภคกับการทำธุรกิจประกัน

 “พฤติกรรมของผู้ประกอบการด้านประกันชีวิตและการทำประกันภัย ในปัจจุบันมีลักษณะกระทบต่อสิทธิของผู้บริโภคทั้งด้านการโฆษณาและด้านความเป็นธรรมของสัญญา  ถูกป […]