เมื่อไหร่รัฐจะเรียกร้องความเสียหาย ให้เกษตรกรที่ได้รับผลจากสารเคมีทางการเกษตร

วันเสาร์ ที่ 8 ธันวาคม  2561 ที่ห้องประชุมคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  สมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น เครือข่ายทนายความเพื่อผู้บริโภคภาคอีสานร่วมก […]

องค์กรผู้บริโภคนำเสนอ ประสบการณ์การทำงานกับหน่วยงานรัฐในประเทศเพื่อนบ้าน

                วันที่ 12 กันยายน 2561 ที่สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยสถาบันฯ จัดหลักสูตรฝึกอบร […]

แนวทางการกำกับดูแล การออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสื่อวิทยุกระจายเสียง

วันจันทร์ ที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-12.30 น. ที่ห้องประชุมคอนเวนชั่น 2 โรงแรม อวานีขอนแก่น สำนักงาน กสทช.ภาค ๒ ร่วมกับสำนักงาน กสทช.เขต ๒๑ ขอนแก […]

มติชุมชน ไม่ให้ตั้งเสา ใกล้ชุมชน-โรงเรียน

เมื่อวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 19.30 น. ที่ศาลาชุมชนหมู่ที่ 4 บ้านคำบอน ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น มีการจัดประชุมเพื่อชี้แจงการจัดตั้งเสา […]

ขอนแก่นเสริมศักยภาพผู้บริโภค-หน่วยงานรัฐ เฝ้าระวังจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพในระดับจังหวัด

เมื่อวันจันทร์ ที่  ๔  ธันวาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์เยาวชนจังหวัดขอนแก่น ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น  ทางสมาคมผู้บริโภคจังหวัด […]

ขอนแก่นเสริมศักยภาพผู้บริโภค-หน่วยงานรัฐ เฝ้าระวังจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพในระดับจังหวัด

เมื่อวันจันทร์ ที่  ๔  ธันวาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์เยาวชนจังหวัดขอนแก่น ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น  ทางสมาคมผู้บริโภคจังหวัด […]

ผู้ป่วยจะเข้าถึงยา ต้องให้ สปสช. จัดซื้อยา

“การจัดซื้อยา เป็นประเด็นหนึ่งในการแก้ไขกฎหมายบัตรทองที่ภาคประชาชนยังให้บทบาทของ สปสช.เป็นผู้จัดซื้อและเวชภัณฑ์ที่จำเป็น  เนื่องจากในอดีตมีผู้ป่ […]

ซื้อรถใหม่ป้านแดง พบความชำรุดบกพร่อง ปัญหาที่ผู้บริโภครอการแก้ไข ?

“ปัญหาที่ผู้บริโภคได้รับ อาจเกิดจากผู้ประกอบการต้องการแต่ผลกำไร จนไม่คำนึงถึงคุณภาพ และ มาตราฐาน ที่ผู้บริโภคควรได้รับ”   ในสภาวการณ์ […]

สิทธิมนุษยชน = สิทธิผู้บริโภค

                 โดย : จิระนันท์   พากเพียร อุปนายกสมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น                “ ขอความเป็นธรรมต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่อุท […]

ในปี 60 อย.จะเดินหน้ายกระดับคุ้มครองผู้บริโภค

             ฉบับนี้ขอนำสถานการณ์ปัญหาผู้บริโภคประจำปี 2559 มานำเสนอโดยทางคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน (คอบช.) จัดงานแถลง […]

1 2