สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ารับรางวัลนวัตกรรมที่มีความโดดเด่นด้านบริการภาครัฐ ระดับจังหวัด ประจำปี 2564

วันที่ 27 กันยายน 2564 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิท

การจัดการสิ่งปฏิกูลเพื่อตัดวงจรพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี จ.ขอนแก่น

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการจั

เริ่ดมาก!!’ร้อยแก่นสารสินธุ์’สู้พยาธิใบไม้ตับ-มะเร็งท่อน้ำดี

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มข. เข้าร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร

เริ่ดที่สุด!!เดินหน้าปั้น ‘หนองเรือโมเดล’อำเภอต้นแบบแก้พยาธิใบไม้ตับฯ

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประชุมหาร

เลอเลิศ!!มข.จับมือ 4 โรงพยาบาลตั้งหน่วยตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี

มหาวิทยาลัยขอนแก่นและจังหวัดขอนแก่น จับมือ 4 โรงพยาบาล

เยี่ยมสุดๆ!!ปั้น ‘เมืองขอนแก่นโมเดล’ต้นแบบกำจัดพยาธิใบไม้ตับฯ

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี เข้าหารือนายอำเภอเมืองขอนแก่น

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดีลุยปั้น ‘มัญจาคีรีโมเดล’ สู่อำเภอต้นแบบแก้ปัญหาพยาธิใบไม้ตับ-มะเร็งท่อน้ำดี

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มข. เดินหน้าขับเคลื่อนมัญจาคี

เพื่อชาวขอนแก่น!!สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี จับมือ 4 รพ.เปิดหน่วยตรวจมะเร็งท่อน้ำดีเชิงรุก

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี จับมือ 4 รพ.ใน จ.ขอนแก่น เปิด

ลุยให้สุด!!หนุน ‘หนองกุงศรีโมเดล’มุ่งปราบพยาธิใบไม้ตับ-มะเร็งท่อน้ำดี

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ประชุมหารือขับเคลื่อน ‘

สุดยอด!!ส.วิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มข.โชว์ ‘Isan Cohort’ฐานข้อมูลกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยพยาธิใบไม้ตับฯ

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ประชุมหารือการแก้ปัญหาพยาธิใบ