อบต.ยางน้อยเดินหน้าลุย ระบบจัดการสิ่งปฎิกูล มุ่งตัดวงจรพยาธิใบไม้ตับ

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ลงพื้นที่ประชุมหารือการจัดการ

ผู้ตรวจราชการฯเชื่อ ‘บ้านแฮดโมเดล’ ต้นแบบพื้นที่ปลอดพยาธิใบไม้ตับ

น.ส.สุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐ

พร้อมจัดทั้งอำเภอ‘บ้านแฮด’เตรียมจัดงาน “มหกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันและกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับ-มะเร็งท่อน้ำดี”

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานมห

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มข. พร้อมจัดงานมหกรรมรณรงค์กำจัดพยาธิใบไม้ตับฯ สร้างบ้านแฮดโมเดล

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มข. พร้อมจัดงานมหกรรมรณรงค์กำ

หมอณรงค์ ย้ำ “มะเร็งท่อน้ำดี” ปัญหาร่วมคนลุ่มน้ำโขง

รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ย้ำ “มะเร็งท่อน้ำดี”

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มข. จับมือ กขป.7 หนุนพัฒนาอาหารปลอดภัย

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มข. ร่วมประชุมและสัมมนาสรุปบท

ชาวบ้านแฮดร่วมใจตีท้ายครัวปราบพยาธิใบไม้ตับต้นตอการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

คณะทำงานบ้านแฮดโมเดล เดินหน้าให้ความรู้ประชาชน เรื่องกา

MOU กรมการแพทย์แผนไทย ปั้นงานวิจัยครบวงจร

มข.CARI คณะเภสัชศาสตร์จับมือกรมการแพทย์แผนไทย ปั้นงานวิ

ศรีสมเด็จโมเดล เดินหน้าลุยติดปีกให้ อสม.สู้กับพยาธิใบไม้ตับ

คณะทำงานแก้ไขปัญหา OV CCA ศรีสมเด็จโมเดล เดินหน้าลุยติด

แพทย์-พยาบาล มข. ปั้นบุคลากร สปป.ลาว ปราบมะเร็งท่อน้ำดี

แพทย์-พยาบาล มข. ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ดูแลและรักษาผู้ป่