รพ.ชุมแพ คลิ๊กออฟศูนย์คัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี

วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 สถาบันวิจัย​มะเร็ง​ท่อ​น้ำดี ม

“สหัสขันธ์ุ” ขานรับปราบมะเร็งท่อน้ำดี

  สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มข. จับมือ พชอ.สหัสขันธ์ จ.

ศูนย์วิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มข. จับมือ รพ.มโหสถ พัฒนาศูนย์รักษาฯแห่งแรก ใน สปป.ลาว

ระหว่างวันที่ 8-12 สิงหาคม 2562 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำ

แพทย์ มข. ยกทีมผ่าตัด ลุย สปป.ลาว รักษามะเร็งท่อน้ำดี

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็

นักวิจัย มข. เร่งแปลงผลการศึกษา แก้ปัญหา “มะเร็งท่อน้ำดี” คนลุ่มน้ำโขง

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี จัดประชุม Pre-Congress Sympos