ผ่า! แนวคิดปฏิรูปประเทศไทย จังหวัดปกครองตนเอง” ผศ.ดร.สถาพร เริงธรรม

             กลางกระแสความขัดแย้งในสังคมไทย ที่ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะยุติลงได้ง่ายดาย หัวข้อเรื่องการปฏิรูป ได้หยิบยกขึ้นมาพูดกันอีกครั้งหนึ่ง โดยเฉพาะแ […]

“เปิดร่าง” พ.ร.บ. บริหารจังหวัดปกครองตนเอง พ.ศ…

             ข้อเสนอ ในเรื่องการปฏิรูปโครงสร้างอำนาจ ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทย ที่มีนายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ที่พัฒนามาจากแ […]

1 5 6 7