บทบรรณาธิการปักษ์หลัง พ.ค. 60 : กรณีอาคารเก่าแบงก์ชาติอีสาน ความร่วมมือรูปแบบประชารัฐ

หลังจากมีกระแสข่าวว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะย้ายที่ตั้งออกจากอาคารเดิมริมถนนศรีจันทร์ ไปอยู่บริเวณริมบึงแก่นนคร อ.เมืองขอ […]

ประชาสังคมเข้มแข็ง/ประชาธิปไตยมั่นคง

ห้วงเวลาที่ผ่านมา การเมืองไทยได้แบ่งออกเป็นสีเป็นขั้ว โดยต่างฝ่ายต่างโจมตีและให้ร้ายกันและกันจนทำให้คนจำนวนหนึ่งเกิดความสงสัยว่า ตกลงแล้วอะไรคือ ความจ […]

ความร่วมมือการพัฒนาบนถนนมิตรภาพ

                  การประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง ความร่วมมือการพัฒนาบนถนนมิตรภาพ ที่มูลนิธิชุมชนขอนแก่นทศวรรษหน้า โดยการประสานงานของอีสานบิซวีค ได้ดำเนิน […]

รีแบรนด์ดิ้งอีสานบิซวีคอย่างไร?

ภายหลังการจัดสัมมนา “หนึ่งทศวรรษอีสานบิซวีคสู่นวัตกรรมใหม่ สื่อปรับ : เมืองเปลี่ยน” ในวาระครบรอบ 10 ปี ของ นสพ.อีสานบิซวีค ผ่านพ้นไป กองบรรณาธิการได้ม […]

หนึ่งทศวรรษอีสานบิซวีค ความท้าทายยุค “โซเชียลมีเดีย”

  ปี 2549 เราเปิดตัว “อีสานบิซวีค” เป็นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของคนอีสานที่นำเสนอข่าวสารแนวเศรษฐกิจการเมือง ภายใต้สโลแกน “รู้ลึก รู้จริงเศรษฐกิจการเ […]

แสดงพลังจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีขอนแก่นฯ

     นับเป็นความสำเร็จของจังหวัดขอนแก่น ในการดำเนินตามนโยบายรัฐบาลจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีขอนแก่น วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 4 ล […]

พลังเงียบชี้ชะตาอนาคตประเทศไทย

       ทุกครั้งที่จะมีการเลือกตั้ง สื่อจะมีการวิเคราะห์ผลการเลือกตั้งโดยใช้ปัจจัยความนิยมของผู้สมัครในแต่ละพื้นที่ประกอบกับผลงานส่วนตัว ความพร้อม […]

ปัจจัยล้มเหลวหรือสำเร็จ/บริษัทประชารัฐรักสามัคคี…จำกัด

บริษัทประชารัฐรักสามัคคี…จำกัด เป็นบริษัทนิติบุคคล ที่จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่จะดำเนินการจัดตั้งขึ้นตามนโยบายรัฐบาล มีเป้าหมายห […]

“เรา” คือ “เรา”

       ตลอดห้วงเวลา 9 ปี ของอีสานบิซวีค และกำลังก้าวสู่ปีที่ 10 เราได้ประกาศจุดยืนของตนเองและตอกย้ำให้สาธารณะได้รับรู้มาโดยตลอดว่า เราจะทำหน้าที่อย่าง […]

อย่าให้เป็นประชารัฐโดย “รัฐ”

หลังจากเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะทำงานร่วมภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในรูปแบบสานพลังประชารัฐ 12 คณะ โดยหนึ่งนั้นคือ คณะ […]

1 2 3