คนรายได้น้อย….มีสิทธินะคะ

นางวิมล  ค้ำชู Wimonk@bot.or.th ผู้วิเคราะห์อาวุโส ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   […]

“คลินิกแก้หนี้” ทางออกสำหรับคนไม่หนีหนี้

            นางสาวนัยน์ภัค  มูลมา Naiyaphm@bot.or.th ผู้วิเคราะห์อาวุโส ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน […]

การคุ้มครองเงินฝาก สิ่งที่ประชาชนควรรู้

            นายทัศนัย ธรรมวงษา TasanaiT@bot.or.th ผู้วิเคราะห์อาวุโส ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน ธปท […]

กดปุ่มเปิดใช้…พร้อมเพย์นิติบุคคล

“ระบบพร้อมเพย์ จะช่วยลดความซ้ำซ้อนในการมีบัญชีหลายธนาคารเพื่อรับเงินค่าสินค้าหรือบริการต่าง ๆ”     นางสาวอัมพร นิติกิจไพบูลย์ Am […]

เรื่องของ “แชร์” ที่ควรแชร์

ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลเราคุ้นเคยกับคำว่า “แชร์” ในสองลักษณะ คือ แชร์อย่างแรกจะเป็นการส่งต่อข้อมูลหรือเรื่องราวให้บุคคลอื่นเพื่อให้มีการรับรู้ข้อมูลข่าวส […]

รู้ทันเงินกู้นอกระบบ

“การกู้เงินจากนายทุนเงินกู้นอกระบบส่วนใหญ่ต้องจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่สูง แต่นายทุนจะจูงใจด้วยการแจ้งอัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราต่อวันเพื่อให้ผู้กู้รู้ […]

บ้าน กับ รถ เลือก (ซื้อ) อะไรก่อนดี

“บ้าน” กับ “รถ” ซื้ออะไรก่อนดี บางคนก็บอกว่าซื้อบ้านดีกว่าเพราะราคาที่ดินมีแต่จะเพิ่มสูงขึ้น แต่ถ้าซื้อรถมีแต่ราคาจะลดลงไปเรื่อย ๆ ในขณะที่บางคนบอกว่า […]

ทำความรู้จัก กับ e-Money

“e-Money แม้จะสะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องพกพาเงินสด ไม่ต้องรอเงินทอน แต่เรายังต้องใช้ e-Money ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ  ไม่ประมาท” นางสาววันนา กล […]

รายรับ – รายจ่าย = เงินออม…สมการที่ล้าสมัย

การออมเงินเพื่อใช้ในวัยหลังเกษียณเป็นเรื่องสําคัญที่หลายคนไม่ได้ใส่ใจเท่าที่ควร ทําให้ชีวิตในวัยหลังเกษียณมีปัญหาทางการเงินเนื่องจากเป็นวัยที่ความสามา […]

เงินออมเพื่อวัยเกษียณ

               โดย : นางสาววันนา กลางหนองแสง ผู้วิเคราะห์อาวุโส ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน ธปท. สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     […]

1 2 3