เลือกตั้ง/สรรหากรรมการสภาฯชุดใหม่ ผู้กุมชะตากรรม มข.

ห้วงเวลานี้มหาวิทยาลัยขอนแก่น อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง แ

ชิงคณบดี 2 คณะใหญ่ มข. จับตาการเมือง “นักวิชาการ”

“เมื่อพิจารณาลงไปถึงโครงสร้างคณะกรรมการสรรหาฯแล้วจะเห็น

นางบุญถม มาซา ขรก.พลเรือนดีเด่น ปี 2556 (ครุฑทองคำ)

          นางบุญถม มาซา ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์