สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุดรธานี ประจำวันที่ 13 ก.ย. 64

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564

ไปฮอดไสน้อ! อุดรฯ สั่งปิดพื้นที่เสี่ยงเพิ่มอีก 10 แห่ง ส่วนใหญ่ในอ.เมือง

คำสั่งประกาศ ปิดสถานที่เสี่ยง อีก 10 แห่ง หลังจากพบว่า

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุดรธานี ประจำวันที่ 12 ก.ย. 64

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุดรธานี ประจำวันที่ 11 ก.ย. 64

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุดรธานี ประจำวันที่ 10 ก.ย. 64

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564

สิเป็นได๋น้อ! อุดรฯ สั่งปิดพื้นที่เสี่ยงเพิ่มอีก รวม 4 แห่ง ในอ.เมือง

คำสั่งประกาศ ปิดสถานที่เสี่ยง อีก 4 แห่ง หลังจากพบว่า ม

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุดรธานี ประจำวันที่ 9 ก.ย. 64

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุดรธานี ประจำวันที่ 8 ก.ย. 64

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุดรธานี ประจำวันที่ 7 ก.ย. 64

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564

วอนอย่าตกใจ! ตัวเลขผู้ติดเชื้อในเรือนจำอุดรฯ ไม่มีอาการและมีแพทย์คอยดูแล

เรือนจำกลางอุดรธานี วอนประชาชน อย่าตื่นตระหนกกับตัวเลขผ