ขอนแก่นเร่ง จัดเวทีหมอลำรวมใจ ถวายอาลัยพ่อหลวง ให้ทันวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 บรรยากาศที่สวนสาธารณะ 200 ปี บึงแก่นนคร เขตเทศบาลนครขอนแก่น เจ้าหน้าที่กำลังติดตั้งระบบไฟฟ้า แสงสว่าง และจุดลงนามแสดงความอาลัย […]

ขอนแก่นจัดงาน “หมอลำรวมใจ ถวายอาลัยพ่อหลวง” 4 พ.ย. 2559 ณ เวทีสวนสาธารณะ 200 ปี ริมบึงแก่นนคร

เมื่อวันที่ 31 ต.ค.  ที่ห้องประชุมเป็งจาล เทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น (ทน.) ประชุมร่วมกับหัวหน้าคณะหมอลำชื่อดัง […]

สัมผัสจิตวิญญาณแห่งดนตรีกับวิถีไทยอีสาน

สัมผัสจิตวิญญาณแห่งดนตรีกับวิถีไทยอีสาน สุนิสา แสงสี[1] ดนตรีเป็นสิ่งที่มีบทบาทสำคัญและเกี่ยวข้องกับวิถีการดำเนินชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก ทั้งในส่วน […]

ความยั่งยืนของชุมชนบนวัตถุดิบที่พึ่งตนเอง

สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือ OTOP ผ่านการพัฒนามาปรับปรุง มีความสมบูรณ์ขึ้นมาโดยลำดับ จนมาถึงประเด็นการพัฒนาที่ถูกให้ความสำคัญมากขึ้นในปัจจุบัน คือ ความยั […]

ไทลื้อ : มุมมองวัฒนธรรมที่เหลื่อมซ้อนของชาวผู้ไทในอีสาน

การศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมในอดีตมักจะให้ความสำคัญทางด้านงานทัศนศิลป์ที่จับต้องได้ สัมผัสความงามด้วยความหมายและจินตนาการของผู้สร้างงานศิลปะอยู่บนพื้นฐาน […]