บริบัท อีสานบิซ จำกัด

238/8 โอโซนวิลเลจ ห้อง H8 ชั้น 2 ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 043-236275     โทรสาร 043-236274


Website :  www.esanbiz.com
Fanpage :  www.facebook.com/esanbiz
E-mail: Isaanbizweekofficial@gmail.com , Isaanbiz@gmail.com

โทร 043-236275 นำทาง