ผู้ว่าฯอุดรพร้อมนักธุรกิจ-ผู้ใจดีไถ่ถอนเครื่องมือประกอบอาชีพ

ผู้ว่าฯอุดรพร้อมนักธุรกิจ-ผู้ใจดีไถ่ถอนเครื่องมือประกอบ

อบต.ดอนยาวใหญ่ อ.โนนแดงโคราช แจกเงินสดครัวเรือนละ  2,000 บาท

อบต.ดอนยาวใหญ่ อ.โนนแดง จ.นคราชสีมา  แจกเงินสดครัวเรือน

ค่าย ร.8พัน.2 อ.ชุมแพ ขก.ชู”Army delivery”ส่งอาหารฟรีถึงบ้านช่วยประชาชนช่วงโควิด-19

ค่าย มหาศักดิพลเสพ  ร.8พัน.2 อ.ชุมแพ  จ.ขอนแก่น จัดโครง