เคาะใหม่ ค่าขึ้นชม’หอโหวดร้อยเอ็ด’ คนละ 50 บาท

  หลังจากที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนเรื่องค

เคาะแล้ว!ค่าบริการชมหอโหวดร้อยเอ็ดคนละ 100 บาท ผู้พิการ พระ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุชมฟรี

เมื่อวันที่ 16 ก.ค.63 เฟสบุ๊ค นายเรืองรัตน์ รัตนโภคาสถิ

สาธารณสุข ยัน ! โควิดระลอก 2 ยังไม่เกิดในไทย แต่เตรียมระบบทางการแพทย์ไว้อย่างเต็มที่แล้ว

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ตั้งแต

คณะวิทย์ฯมข.ดัน‘นวัตกรรมดูแลผู้สูงวัย’พิชิตรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปี’63

คณะวิทยาศาสตร์ มข. เสนอโครงการ Long Term Care Digital I

ขอนแก่นจัดเที่ยว’ร้อยแก่นสารสินธุ์จูราสสิค’

ขอนแก่นจัดใหญ่ท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ ร้อยแก่นสา