จิ้งหรีด” สัตว์เศรษฐกิจในอนาคต โปรตีนสูง ต่อยอดอุตสาหกรรมอาหาร

“จิ้งหรีด” สัตว์เศรษฐกิจในอนาคตแปรรูปอาหารเ

50 ผู้นำร่วมสร้างเป้าหมายขอนแก่น ปั้นเมืองในฝันสำหรับคนทุกกลุ่ม

50 ผู้นำ ภาครัฐ วิชาการ เอกชน ประชาชน และ NGOs ร่วมสร้า

มุกดาหาร-บึงกาฬ-กาฬสินธุ์ ติดโผสนามบินภูมิภาคแห่งใหม่

“คมนาคม” ดันสร้างสนามบินภูมิภาคแห่งใหม่  7 แห่ง พัทลุง,

สั่งเร่งขุดเจาะบ่อเติมน้ำใต้ดิน 1 ตำบล 1 บ่อในทุก จังหวัดให้ทันฝนนี้ เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง

“ประวิตร”สั่งเร่งขุดเจาะบ่อเติมน้ำใต้ดิน 1

โรงพยาบาลชุมแพ จ.ขอนแก่น เตรียมความพร้อมและติดตามสถานการณ์ COVID-19 อย่างต่อเนื่อง

จากการมีกระแสข่าวที่มีทหารชาวอิยิปต์และเด็ก9ปี ที่ติดเช