‘บ้านแฮดโมเดล’ ลุยดูงาน ทน.นาข่า อุดรฯ นำต้นแบบกำจัดสิ่งปฎิกูล กำจัดพยาธิใบไม้ตับ-มะเร็งท่อน้ำดียั่งยืน

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ร่วมกับ พชอ.บ้านแฮด ศึกษาดูงา

หนุน ร.ร.เทศบาลบ้านศรีฐาน ขก.ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนปลอดขยะ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดศูนย์เรียนรู้ต้นแบบขยะ

ศบค.ชุดเล็กเตรียมเสนอ ต่อพรก.ฉุกเฉินอีก1เดือน

ศบค.ชุดเล็กเตรียมเสนอที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ พิจารณาต่ออา