ชาวสวนยางได้เฮ-กยท.สนับสนุนกู้ยืมสร้างอาชีพเสริมเกษตรชาวสวนยาง

ในช่วงภาวะวิกฤติที่ราคายางต่ำลง เกษตรกรชาวสวนยางมากมายต

‘ค่ายมหาศักดิพลเสพ’อ.ชุมแพ พร้อมช่วยปชช.เดือดร้อนจาก‘โนอึล’

“โนอึล” จ่ออีสาน ค่ายมหาศักดิพลเสพ อ.ชุมแพ

ทน.ขอนแก่นลุย กำจัดขยะอุดตัน/ตั้งศูนย์War Roomพร้อมรับมือพายุ ‘โนอึล’ 24 ชม.

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 05.30 น. เทศบาลนค

นายอำเภอบ้านไผ่เช็คห้วยจิก!!น้ำเพิ่ม 20 ซม.หลัง‘โนอึล’ถล่ม พร้อมรับมือ 24 ชม.

นายอำเภอบ้านไผ่เช็คปริมาณน้ำ ‘ห้วยจิก’  หลั