ปั๊มสูบน้ำอัจฉริยะไม่ทำงานลอดรถไฟโคราชน้ำท่วมจมมิด

#โนอึลแผลงฤทธิ์ ชาวบ้านเดือนร้อน ปั๊มอัจฉริยะ ไร้คนดูแล

สวนยางประสบภัย สบายใจ กยท.มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรถ้วนหน้า 3,000 บาท

ในพื้นที่จังหวัดสงขลานั้น ประชาชนที่ประกอบอาชีพเป็นเกษต