กงสุลจีนช่วยชาวนาซื้อข้าว 20 ตัน แจกผู้ยากไร้ 5,000 คน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ 9

กงสุลจีนซื้อข้าวช่วยชาวนาไทย 20 ตัน แจกผู้ยากไร้ในชุมชนจำนวน 5,000 คน วันที่ 10 ธ.ค.59 เนื่องในวันครบรอบ 50 วันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9        วัน […]