ขอนแก่นเมืองน่ามอง!!ตรียมนำสายไฟลงดิน เริ่ม 22 ก.ย. 64 ถ.นิกรสำราญ – ถ.โพธิสาร ระยะทาง 832 เมตร

ขอนแก่นเมืองน่ามอง!!ตรียมนำสายไฟลงดิน เริ่ม 22 ก.ย. 64 ถ.นิกรสำราญ – ถ.โพธิสาร ระยะทาง 832 เมตร

ขอนแก่นเตรียมนำสายไฟลงดิน เริ่ม 22 ก.ย. 64 สี่แยกโรงเรี

การไฟฟ้าอนุมัติ!! สามารถขอผ่อนชำระค่าไฟฟ้าได้ที่กฟภ. ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. 64 เป็นต้นไป

การไฟฟ้าอนุมัติ!! สามารถขอผ่อนชำระค่าไฟฟ้าได้ที่กฟภ. ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. 64 เป็นต้นไป

การไฟฟ้าอนุมัติ!! สามารถขอผ่อนชำระค่าไฟฟ้าได้ที่กฟภ. ตั