ขนส่งจัดให้!!‘ใบขับขี่’หมดอายุช่วงโควิดให้ใช้ได้ถึง 31 มีนาคม 2564

กรมการขนส่งทางบกย้ำมาตรการสกัดโควิด ปิดโรงเรียนสอนขับรถ

ขนส่งเร่งศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้า เปิดประมูลเชียงของ-นครพนม

          กรมการขนส่งทางบกเปิดประมูลก่อสร้างศูนย์เปลี่ย