สภาผู้บริโภคให้ข้อมูลผู้ตรวจการแผ่นดิน ชี้รถรับส่งนักเรียนมากกว่า 45,000 คัน ไร้ใบอนุญาต

สภาผู้บริโภคให้ข้อมูลผู้ตรวจการแผ่นดิน ชี้รถรับส่งนักเรียนมากกว่า 45,000 คัน ไร้ใบอนุญาต

สภาผู้บริโภคเข้าให้ข้อมูลผู้ตรวจการแผ่นดิน และยื่นข้อเส

ขนส่งจัดให้!!‘ใบขับขี่’หมดอายุช่วงโควิดให้ใช้ได้ถึง 31  มีนาคม 2564

ขนส่งจัดให้!!‘ใบขับขี่’หมดอายุช่วงโควิดให้ใช้ได้ถึง 31 มีนาคม 2564

กรมการขนส่งทางบกย้ำมาตรการสกัดโควิด ปิดโรงเรียนสอนขับรถ

ขนส่งเร่งศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้า เปิดประมูลเชียงของ-นครพนม

ขนส่งเร่งศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้า เปิดประมูลเชียงของ-นครพนม

          กรมการขนส่งทางบกเปิดประมูลก่อสร้างศูนย์เปลี่ย