ปศุสัตว์เลยลุย!! ลงให้ความรู้เกษตรกรรายใหม่ เข้าใจ Lumpy skin disease

ปศุสัตว์เลยลุย!! ลงให้ความรู้เกษตรกรรายใหม่ เข้าใจ Lumpy skin disease

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยตรวจเยี่ยมและปร

ปศุสัตว์เลยให้ความรู้ โรค “Lumpy Skin Disease” พร้อมคำแนะนำ ในการเลี้ยงดู และดูแลสุขภาพสัตว์

ปศุสัตว์เลยให้ความรู้ โรค “Lumpy Skin Disease” พร้อมคำแนะนำ ในการเลี้ยงดู และดูแลสุขภาพสัตว์

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยตรวจเยี่ยมและปร