กินหมูดิบเสี่ยง!! หูดับ ควรปรุงสุกทุกครั้งก่อนรับประทาน

กินหมูดิบเสี่ยง!! หูดับ ควรปรุงสุกทุกครั้งก่อนรับประทาน

กรมปศุสัตว์ เตือนกินหมูดิบเสี่ยงหูดับ แนะนำปรุงสุกทุกคร

ร่วมด้วยช่วยกัน! ปศุสัตว์อำนาจเจริญ – ด่านกักกันสัตว์ยโสธร ดำเนินการจับกุมผู้กระทำผิดในพื้นที่

ร่วมด้วยช่วยกัน! ปศุสัตว์อำนาจเจริญ – ด่านกักกันสัตว์ยโสธร ดำเนินการจับกุมผู้กระทำผิดในพื้นที่

ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับด่านกักกันสัตว์ยโสธร ด