อว. เผย!! “ไทย” ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 51 ล้านโดส ในขณะที่ทั่วโลกฉีดแล้ว 6,252 ล้านโดส

อว. เผย!! “ไทย” ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 51 ล้านโดส ในขณะที่ทั่วโลกฉีดแล้ว 6,252 ล้านโดส

อว. เผย!! “ ไทย ” ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 51 ล้านโดส ในขณะที่

อว. เผย!! ไทยฉีดวัคซีนแล้วกว่า 22 ล้านโดส ในขณะที่อเมริกาฉีดแล้ว 353 ล้านโดส

อว. เผย!! ไทยฉีดวัคซีนแล้วกว่า 22 ล้านโดส ในขณะที่อเมริกาฉีดแล้ว 353 ล้านโดส

อว. เผย!! ไทยฉีดวัคซีนแล้วกว่า 22 ล้านโดส ในขณะที่อเมริ