นรข.สกัดกระเทียมเถื่อน ทะลักข้ามโขงกว่า 2,000 กก.

นรข.สกัดกระเทียมเถื่อน ทะลักข้ามโขงกว่า 2,000 กก.

นรข.สกัดกระเทียมเถื่อนเพื่อนบ้าน พบทะลักข้ามโขงกว่า 2 พ