สาธารณสุขเตือนกะเพาถาดเสี่ยงมะเร็ง

สาธารณสุขเตือนกะเพาถาดเสี่ยงมะเร็ง

กะเพราะถาด ไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพ นักวิชาการสาธารณสุขเตือน