ลุ้นเสียหายเฉียด“แสนล้าน” ล้มใบอนุญาต”วินด์ฟาร์มชัยภูมิ”เช่าที่ส.ป.ก.

ผลที่ต่อเนื่องมาจากกรณีที่ “ศาลปกครองสูงสุด” มีคำพิพากษ

กฟผ.ทุ่ม 1,400 ล้านบาท จ่อสร้างกังหันลม ลำตะคองเพิ่ม 12 ต้น

     กฟผ.สนองนโยบายสร้างความมั่นคงทางพลังงานของภาครัฐ ล